Michał Żemojda - Radca Prawny, laureat "Kryształowego Serca Radcy Prawnego" w 2008 roku, przyznawanego przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za działalność pro bono, nominowany do nagrody pro bono Rzeczpospolitej w 2011 roku. Wieloletni Dyrektor Biura Prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w latach 2001-2002, wykładowca akademicki - w latach 1996-2011 roku wykłada prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w Instytucie Społecznych Nauk Stosowanych Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji z dziedziny ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, specjalista z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń majątkowych i osobowych i prawa medycznego, członek Komisji Bioetycznej w latach 2008-2011. Radca Prawny Michał Żemojda posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie legislacyjne, uczestnicząc w procesie tworzenia wielu aktów prawnych oraz bogate doświadczenie procesowe w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (odpowiedzialność osobista członków zarządu spółek prawa handlowego, roszczenia z zakresu prawa pracy), a także prawa cywilnego (w tym prawa rzeczowego), administracyjnego, medycznego (błędy medyczne) oraz prawa handlowego.