Kancelaria Radcy Prawnego Michała Żemojdy świadczy usługi prawne, które adresowane są zarówno do indywidualnych klientów, jak i przedsiębiorców, a także do zakładów opieki zdrowotnej i podmiotów działających na rynku medycznym i farmaceutycznym. Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia zdobyte podczas wielu lat pracy zawodowej pozwalają zapewnić Klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Gwarantuję Państwu rzetelną obsługę, niezmienną jakość usług, profesjonalizm, doskonałą znajomość specyfiki polskiego prawa, zwłaszcza tych gałęzi, w których się specjalizuję. Kancelaria współpracuje nie tylko z Radcami Prawnymi, Notariuszami, Aplikantami Radcowskimi, ale również z Specjalistami z wielu innych dziedzin, których opinia i pomoc jest niezbędna w wielu sporach sądowych, co pozwala na kompleksową realizację państwa potrzeb.

Od kwietnia 2017 roku Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla obywateli Ukrainy, w szczególności w zakresie legalizacji pobytu(zezwolenia na pobyt czasowy lub stały), zezwolenia na pracę, zakładanie firm, obsługa prawna podmiotów gospodarczych, reprezentacja w postępowaniu sądowym.

W zależności od Państwa oczekiwań i potrzeb, Kancelaria oferuje stałą pomoc prawną u Klienta, jak również świadczenie usług prawniczych w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferuję Państwu również indywidualne podejście do każdego Klienta oraz bardzo atrakcyjne warunki finansowe.Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, w szczególności w zakresie:

- prawa pracy - (w tym m.in.: prowadzenie wszelkich spraw z zakresu prawa pracy: sporów pracowniczych dotyczących umów o pracę, mobbingu, dyskryminacji, umów o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej pracownika, itd);

- prawa ubezpieczeń społecznych - (w tym m.in.: spraw dotyczących odpowiedzialności członków zarządów spółek za zobowiązania wobec ZUS, wysokości składek, spraw dotyczących uzyskania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, czy świadczeń przedemerytalnych, itd.);

- prawa medycznego - (w tym m.in.: błędów medycznych, prawa ubezpieczeń zdrowotnych, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, spraw spornych z Narodowym Funduszem Zdrowia, prawa farmaceutycznego, zagadnień bioetycznych, badań klinicznych);

- prawa rodzinnego i opiekuńczego - (w tym m.in., rozwody, separacje, alimenty, podział majątku wspólnego).

- prawa cywilnego i prawa nieruchomości - (w tym m.in.: sporządzanie umów cywilnoprawnych, opinii prawnych z zakresu całego prawa cywilnego, prowadzenie spraw sądowych, zwłaszcza z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa zobowiązań i prawa spadkowego, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym prowadzenie spraw: o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, a także ocena oraz sporządzanie projektów umów deweloperskich i innych umów dotyczących nieruchomości);

- ubezpieczeń majątkowych, osobowych i na życie - (w tym m.in.: kompleksowe doradztwo prawne, prowadzenie sporów sądowych z ubezpieczycielami, odzyskiwanie należności z tytułu odszkodowań komunikacyjnych i innych oraz zadośćuczynienia za krzywdę z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci, itd);

- postępowania cywilnego - (w tym m.in.: kompleksowe prowadzenie sporów cywilnych, reprezentacja klienta w postępowaniu cywilnym a także w postępowaniu egzekucyjnym i windykacja należności);

- restrukturyzacji i upadłości - (kompleksowe doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, itd.);

- prawa spółek i prawa gospodarczego - (kompleksowe doradztwo prawne, reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach gospodarczym, świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów spółek (Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu), sporządzanie projektów dokumentów wewnętrznych spółki, itd);

- prawa zamówień publicznych

- prawa administracyjnego i procedury administracyjnej - (reprezentacja przed organami administracji publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Sądami Administracyjnymi, sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego).